Šta znači ULAGANJE?

» ulaganje • imenica Davanje u nšeto, investiranje.