Šta znači UKOSO?

» ukoso • prilog Nakrivo, nakoso.