Šta znači UJAM?

» ujam • muški rod (Arapski) Desetak, ušur.
Deo brašna koji pripada mlinaru.