Šta znači UISTINU?

» uistinu • prilog Odista, zaista.