Šta znači UGOVORNICA?

» ugovornica • ženski rod Učesnica u sklapanju ugovora.