Šta znači UDALJEN?

» udaljen • pridev Nije u neposrednoj blizini.

» udaljen • pridev (računari) Udaljeni računar je onaj računar koji je povezan na mrežu sa udaljene lokacije - kao recimo na drugom kraju hodnika. Udaljeni pristup znači da koristite računar koji nije na dohvat ruke.