Šta znači TUTELARNI?

» tutelarni • pridev (pravo (nauka)) Staralački, starateljski; fig. zaštitnički.