Šta znači TUŠIRATI?

» tuširati • glagol Dirnuti, dodirivati; pipati, ispitivati pipanjem (npr. žensku da li je trudna); dirnuti, dirati, ganuti, tronuti; vređati, uvrediti; crtati ili slikati tušem; vodene boje prenositi kičicom (Kod nas se pogrešno upotrebljava i mesto duširati).