Šta znači TRUPA?

» trupa • ženski rod 1.voj. Deo, jedinica vojske;
Društvo putujućih umetnika, naročito glumaca; svi članovi jednog pozorišta ili cirkusa.