Šta znači TRNOKOP?

» trnokop • muški rod (agrar) Pijuk, budak.