Šta znači TRIBINA?

» tribina • ženski rod Uzvišeno mesto za govornika, govornica; uzvišeno mesto za gledaoce, slušaoce itd.; tribuna.