Šta znači TRETIRATI?

» tretirati • glagol Obrađivati, raspravljati (o čemu);
Ponašati se, postupati, ophoditi se s kim.