Šta znači TREMANDO?

» tremando • prilog (muzika) Dršćući, podrhtavajući.