Šta znači TRAGIČAR?

» tragičar • muški rod Pesnik tragedije; glumac koji igra tragične uloge.