Šta znači TRADIRATI?

» tradirati • glagol Predati, predavati, izručiti, isporučiti, usmeno preneti, razneti (vest, priču, pouku); poučavati.