Šta znači TRADICIONALIZAM?

» tradicionalizam • muški rod teol. Učenje da je Bog otkrio prvim ljudima govor i prvo saznanje, i da su oni to predanjem sačuvali za potomstvo; vera u predanje.