Šta znači TRAČNICA?

» tračnica • ženski rod Šina.