Šta znači TRABEATA?

» trabeata • ženski rod Starorimska komedija sa motivima iz visokog rimskog društva (navana po trabei, svečanoj gornjij haljini rimskih vitezova i augura).