Šta znači TRABAKOL?

» trabakol • muški rod Obalska lađa sa dve katarke u Jadranskom Moru.