Šta znači TITULA?

» titula • ženski rod Naslov, natpis (knjige, umetničkog dela i dr.);
Naziv, predikat, koji nekome pripada po njegovom staležu, položaju ili zvanju, počasno ime, npr. grof, baron, ekselencija, gospodin, doktor itd.; prav. pravni razlog, razlog postojanja nekog prava, uzrok, izgovor; kvo titulo? sa kakvim pravnim razlogom, iz kog razloga?