Šta znači TISUĆA?

» Tisuća • hrv. primer: tri tisuće = 3000, pet tisuća = 5000. Hrvatski hiljada (1000)