Šta znači TILDIKA?

» Tildika • sleng neko ko je priglup, lucprda