Šta znači TEUTOMANIJA?

» teutomanija • ženski rod Obožavanje svega što je germansko, tj. nemačko (po Teutonima, germanskom plemenu na Baltičkom Moru, koje je 1g. pre n.e., sa Kimbrima upalo u Južnu Francusku).