Šta znači TERMIN?

» termin • muški rod Granična tačka u vremenu, određeno vreme u kome nešto ima da se dogodi ili obavi, rok;
Izraz koji tačno označava nešto iz oblasti nauke ili umetnosti, stručan izraz (terminus tehnikus);
mat. Član jednog algebarskog izraza, proporcije itd.; terminus.