Šta znači TEMATIKA?

» tematika • ženski rod Skup svih aktuelnih problema neke društvene, naučne ili umetničke oblasti; up. problematika.