Šta znači TEMA?

» tema • ženski rod Predmet, osnovna misao, glavna misao (govora, spisa itd.);
Pismeni zadatak, predmet koji treba pismeno obraditi;
muz. Osnovna misao (ili glavna misao) jednog muzičkog dela, motiv koji služi kao osnova za varijacije;
Naziv za vojno-administrativne oblasti, na koje je bilo podeljeno Vizantijsko carstvo od početka VII veka.