Šta znači TELODVIŽENIJE?

» Telodviženije • nar. pokret tela, pre svega ruku ili nogu, gest.