Šta znači TEBAIN?

» tebain • muški rod (hemija) Otrovni alkaloid opijuma, bez boje i mirisa, rastvara se u alkoholu i etru; i u najmanjim količinama izaziva grčeve (nazvan po starom egipatskom gradu Tebe).