Šta znači TEATAR?

» teatar • muški rod Pozornica; pozorište, kazalište (zgrada); mesto, poprište neke radnje, nekog događaja; pozorišna pretstava.