Šta znači TAUTOHRONIČAN?

» tautohroničan • pridev Koji jednako traje, ravnotrajan; tautohronična krivulja, geom. v. tautohrona.