Šta znači TATAMI?

» Tatami • sport Asura od pirinčane slame, korištena je u arhitekturi starog Japana. Podloga za istočnjačke borilačke sportove kao što su džudo, karate, itd.