Šta znači TARZIJA?

» tarzija • ženski rod Umetničko ukrašavanje predmeta od drveta umetanjem parčića drveta i drugih stvari u raznim bojama (negovano u Italiji u XV i XVI veku, sa ukrašanavanjem crkvenih stolica, zidova i dr.; od XVI veka upotrebljavao se za umetanje još i sedef, slonova kost i metal za ukrašavanje nameštaja, nosiljki, poslužavnika i dr. Francuski luksuzni nameštaj u stilu Luja XV i Luja XVI takođe ima ovakve ukrase; u umetnosti Istočne Azije ova tehnika se takođe neguje); intarzijatura, intarziono slikarstvo.