Šta znači TAPIR?

» tapir • muški rod (životinja) Životinja slična svinjčetu, živi oko reka i bara prašuma Juž. Amerike i Juž. Azije.