Šta znači TANTUZ?

» tantuz • muški rod Novac za obračunavanje, obično od lima, kartona i sl., naročito u kafanama.
U prenesenom značenju izraz se koristi za nekog ko nije preteran bistar.