Šta znači TANTIJEMA?

» tantijema • ženski rod Određeni udeo u čemu; dobitni deo koji pripada pretsednicima, članovima upravnog i nadzornog odbora, službenicima i saradnicima u nekom deoničkom (akcionarskom) društvu, privrednom preduzeću (banci); naročito: postotni (procentualni) deo koji pripada dramskim pesnicima i kompozitorima od prihoda sa pretstava njihovih dela.