Šta znači TANTALIT?

» tantalit • muški rod (mineral) Redak, kao gvožđe crnosiv i veoma sjajan mineral; sadrži, pored gvožđa i mangana, tantala, niobijuma i titana.