Šta znači TANAIMI?

» tanaimi Jevrejski tumači Mojsijevih zakona od I-III veka n.e.