Šta znači TALIM-ZLATO?

» talim-zlato žuta slitina bakra, sadrži samo do 1% zlata, kao žica ili lim upotrebljava se za izradu ukrasa i nakita (naziv o pronalazaču, fr. fabrikantu Tallois i demi-or=Talmior).