Šta znači TAKTIČAR?

» taktičar • muški rod (vojska) Onaj koji vešto primenjuje taktiku; umešan, obazriv, pažljiv čovek (pri radu itd.).