Šta znači TABULIRATI?

» tabulirati • glagol Umetnuti tabulator (pritiskom na TAB taster.