Šta znači TABU?

» tabu • muški rod Svetost i neprikosnovenost bogovima posvećenih stvari, mesta ili osoba, jer ako se dodirnu, oni tobože donose veliku nesreću, bolest i smrt (u religiji ostrvljana Južnog Mora), jedan od najnižih kultova demona i prirodnih predmeta; tabuizam.