Šta znači TABLET?

» tablet • muški rod (računari) Grafička tabla, periferni uređaj koji služi za crtanje po tabli spojenoj na računar i prenošenje crteža u digitalni oblik na računar.