Šta znači TABLA?

» tabla • ženski rod Ploča; ploča za pisanje, crtanje itd.; up. tabula.