Šta znači TABL D`OT?

» tabl d`ot • fr. table d`hote gostionička trpeza, ručak u gostici sa istim brojem i vrstama jela i sa istom cenom za sve goste, za razliku od ručka a la kart (fr. a la carte), gde gost bira i plaća jela po jelovniku.