Šta znači TABIČAN?

» tabičan • pridev (medicina) Bolestan od tabesa, tabesni, koji se tiče tabesa.