Šta znači SVAKO?

» svako Svaki pojedinac, bilo ko.