Šta znači SUVONOG?

» suvonog • pridev Suvih nogu.