Šta znači SUVEREN?

» suveren • muški rod Neograničeni gospodar, samodržac; vladar.

» suveren • pridev Najveći, najviši, nenadmašan; vrhovni, neograničen; neprikosnoven.