Šta znači SUUM KUIKVE?

» suum kuikve • lat. summ cuique svakom svoje, svakome ono što mu pripada.