Šta znači SUTORINA?

» Sutorina • ženski rod (geologija) Reka u Boki kotorskoj.